เปลี่ยนภาษา:  English

NEWS & ACTIVITIES

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขัน “True 5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp”

ผลงานหุ่นยนต์อัจฉริยะ Temi “Introrest : เพื่อนคู่คิด แนะนำเส้นทาง สินค้าและบริการ” ในการแข่งขันเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมโครงการ “True 5G World of Smart Education with Temi Robot …

ท่านบุญชู ตรีทอง มอบทุนการศึกษาให้แก่ นศ. คณะวิทย์ฯ มธ.ลำปาง

ท่านบุญชู ตรีทอง ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2/2652 โดยเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,003,500 บาท

5 เหตุผล ทำไมต้องเรียน วิทย์คอม ธรรมศาสตร์ ลำปาง

ถ้าใครกำลังมองหาที่เรียนที่ให้มากกว่าความรู้ แต่ยังช่วยสร้างทักษะที่หลากหลายสู่การทำงานจริง ต้องไม่พลาดกับ“หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิชาเอกเทคโนโลยีการเรียนรู้” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SCI-TU) ศูนย์ลำปาง โดย 5 เหตุผลที่ทำให้หลักสูตรนี้น่าเรียนสุดๆ นั้นจะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

PURE SCIENCE

งานวิจัยศึกษาค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติขั้นสูง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ขั้นแนวหน้าในศาสตร์วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ

SCI+LIFE

ผลงานวิจัยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาตอบโจทย์เรื่องพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้คนในสังคมไทย

SCI+BUSINESS

นวัตกรรมสร้างสรรค์ผสมผสานองค์ความรู้หลายศาสตร์ มาต่อยอดเป็นผลงานที่มีประโยชน์ในวงกว้างตอบโจทย์ความต้องการ และมีมูลค่าเชิงพาณิชย์

เป็นคณะชั้นนำในการผลิตผู้นำที่บูรณาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประชาชนและสังคมที่ยั่งยืน

 

Leadership in innovation from integration of science and

technology for people and sustainable society

รศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี