ซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ

ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้มีการจัดสรรทรัพยากรทางด้านซอฟต์แวร์ เพื่อสนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทางสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ทำการนำซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ให้นักศึกษาและบุกคลากรได้ใช้งานฟรี

ซอฟต์แวร์ให้บริการ

1. Adobe Creative Cloud

ภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล

2. G-Suite for Education

แอปพลิเคชั่นสำหรับช่วยสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมาพร้อมกับความจำในการเก็บข้อมูลแบบไรขีดจำกัด

3. Office365

ที่จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างราบรื่น และมาพร้อมกับบริการมากมายให้นักศึกษาได้เข้าใช้อย่างไร้ขีดจำกัด

4. Microsoft

Microsoft เป็นการสนับสนุนซอฟต์แวร์ในการทำงานและการใช้งานแบบส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็น Windows 10, Visio Professional 2019, Visual Studio Enterprise 2019 และ Windows Server 2019

 

สามารถเข้าไปดาวน์โหลดใช้ฟรีได้ที่: เว็บไซต์ ICT-TU

หรือติดต่อสอบถาม และรับฟังข่าวสารด้านเทคโนโลยีสานเทศได้ที่:
Facebook: สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ธรรมศาสตร์
และ Line: @icttuhelpdesk