เปลี่ยนภาษา:  English

เกี่ยวกับคณะ

ติดต่อคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์ลำปาง

อาคารบุญชูปณิธาน
เลขที่ 248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
.

โทรศัพท์:  0-5423-7950 ถึง 0-5423-7999 ต่อ 5624
โทรสาร:   0-5423-7999 ต่อ 5119
Email: lampang@sci.tu.ac.th

Facebook: Science Thammasat – Lampang