Change Language:  ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ในการคว้ารางวัลต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

3 มีนาคม 2566

😍ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ในการคว้ารางวัลต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน 🎉🎉
วงการ Super Computing นานาชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาธรรมศาสตร์ โชว์เคสของความมุ่งมั่นพยายาม นำทีมไทยคว้ารางวัลความเร็วสูงสุด ชนะ 24 ทีมทั่วภูมิภาค APAC ที่ประเทศสิงคโปร์
ทีมนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ซึ่งประกอบด้วย
1. นายศุภเกียรติ์ ไหวพินิจ
2. นางสาววิราภรณ์ รสโหมด
3. นางสาววิลาสินี ไหมทอง
4. นายศฎานนท์ เรียงสันเทียะ
5. นายกนกพล แซ่ว่าง
และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ผศ.ดร.วรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย เข้าร่วมงาน Super Computing Asia 2023 (SCAsia 2023) รับรางวัล Best Performance Award และคว้ารางวัล Third Place จากการแข่งขัน The 5th APAC HPC-AI Competition ให้กับประเทศไทย นับเป็นการคว้าเหรียญทองแดงต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2 ได้สำเร็จของทีมนักศึกษาไทย